Projektiranje

V našem ateljeju vam izdelamo projektno dokumentacijo za vse vrste objektov in različne namene , od novogradenj , dozidav, nadzidav, preko spremembe namembnosti ali rekonstrukcije do legalizacije. Za vas vodimo celoten postopek vse do pridobitve gradbenega ali uporabnega dovoljenja.

Projektno dokumentacijo delimo na:

  • IZP - idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
  • DGD - projektna dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
  • PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
  • PID - projektna dokumentacija izvedenih delOsnovo za izdelavo projektne dokumentacije predstavljajo dokumenti, ki jih priskrbi investitor, lahko pa jih namesto vas naročimo tudi mi:

  • Lokacijska informacija z grafično prilogo (naročite jo na občini, kjer bo potekala gradnja).

  • Geodetski posnetek (izdela ga geodetsko podjetje, lahko pa ga za vas naredimo tudi mi).

  • Načrt parcele (naročite ga na geodetski upravi).

  • Dokazilo o pravici graditi (če lastninska pravica še ni vpisana v Zemljiško knjigo).

  • Geomehansko poročilo o nosilnosti terena. Pri slabi nosilnosti tal ga je potrebno pridobiti že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, če tako zahtevajo projektni pogoji. Potreben, oziroma zelo priporočljiv pa je v fazi projekta za izvedbo gradnje, ko se projektirajo temelji in ob sami izvedbi temeljenja. Naročite ga pristojnem izdelovalcu, lahko pa ga za vas izdelamo tudi mi.Vsa projektna dokumentacija, ki jo izdelamo v našem ateljeju, je izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Ur.l. RS št. 36/2018.
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki
Atelje za projektiranje, inženiring in kulturo bivanja d.o.o., Babičeva ulica 21, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)41 718 244, E-mail: arhikultura@siol.net