Gradbeni zakon

V Uradnem listu RS, št. 61/17, je bil 2. novembra 2017 objavljen Gradbeni zakon (v nadaljevanju: GZ), ki se je začel uporabljati 1. junija 2018. Nadomešča dosedanji Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju: ZGO-1) in prinaša novosti pri pogojih za graditev objektov in drugih vprašanjih, povezanih z graditvijo objektov, ki naj bi odpravile dosedanje težave in pospešile postopke v zvezi z gradnjo (tako zakonodajalec).

V resnici zakon ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb, postopki v zvezi s pridobitvijo dovoljenj oziroma gradnjo pa se bodo najverjetneje še podaljšali (prakse še ni), že sedaj pa lahko rečemo, da so se vsaj za graditelje stanovanjskih hiš tudi podražili. Po novem GZ je namreč obvezna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in ob zaključku gradnje tudi izdelava projekta izvedenih del (PID), ki je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja, s tem hišne številke in možnost priključitve objekta na komunalne in energetske vode.
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki
Atelje za projektiranje, inženiring in kulturo bivanja d.o.o., Babičeva ulica 21, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)41 718 244, E-mail: arhikultura@siol.net